De commissie Puiprijs reikt elk jaar een prijs uit voor de mooiste gevel.

De Puiprijs is een prijs voor de mooiste gevel. Elk jaar reikt deze commissie de Puiprijs uit. Panden in het centrum van Winterswijk die hun gevel zo hebben aangepast dat deze past bij het pand en bij de winkelstraat, maken kans om deze prijs te winnen.

De commissieleden komen aan het eind van het jaar bij elkaar en maken een keuze. Die keuze geven ze door aan het college en die neemt meestal dat advies over. De prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

Samenstelling commissie

In de commissie zitten 4 onafhankelijke leden:

  • R. Brongers, namens de Adviescommissie Cultuurhistorie
  • P. ten Hagen, namens de ABH City Vereniging
  • ir. N. Huibrechtse, architect, namens het Gelders Genootschap
  • D. Migchelbrink, bouwtechnisch medewerker bij de gemeente

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.

  • e-mail: gemeente@winterswijk.nl
  • telefoon: (0543) 543 543 (contactpersoon D. Migchelbrink, bouwtechnisch medewerker)