Commissie Straatnaamgeving

In Winterswijk worden soms nieuwe straten aangelegd. Die moeten natuurlijk ook een naam krijgen. Heeft u als inwoner een idee voor een straatnaam, dan horen we dat graag. De commissie Straatnaamgeving beoordeelt de voorgestelde namen en adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover.

Stuur uw idee in

Heeft u een goed idee voor een straatnaam? We horen het graag! Geef duidelijk aan:

  • waarom de straatnaam volgens u geschikt is voor Winterswijk
  • waarom de naam goed past op die bepaalde plek

Als u de naam van een persoon, bijvoorbeeld een bekende Winterswijker, wilt insturen, dan moet deze persoon langere tijd geleden overleden zijn. Alleen leden van het Koninklijk Huis mogen bij leven een straatnaam krijgen.

Stuur uw idee voor een straatnaam naar het college van burgemeester en wethouders. Dit kan per brief, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail gemeente@winterswijk.nl.

Regels nieuwe straatnaam

Niet elke naam of elk woord is geschikt voor een nieuwe straatnaam. Daar zijn regels voor bedacht. Een nieuwe straatnaam moet:

  • duidelijk, niet te lang en herkenbaar zijn
  • echt nieuw zijn in de gemeente
  • passen bij de omgeving, bijvoorbeeld bij het thema van de wijk
  • algemeen herkend of erkend worden door alle groepen uit de bevolking

Samenstelling commissie

  • B. Timpert, - voorzitter, gemeente Winterswijk
  • P. Meerdink - deskundige cultuur en cultuurhistorie
  • W. Peletier - deskundige cultuur en cultuurhistorie
  • M. Schuurmans - secretaris

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft: