U kunt veel van uw gemeentelijke belastingzaken inzien en regelen via de Digitale Belastingbalie.

U logt in met DigiD of eHerkenning.

Naar de digitale belastingbalie

U kunt:

  • uw aanslagbiljetten bekijken
  • de WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning of uw bedrijfspand bekijken
  • automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen
  • bezwaar maken tegen uw aanslag
  • uw financieel overzicht bekijken
  • bekijken hoe vaak u uw containers aan de weg heeft gezet en afval in de ondergrondse container hebt gedaan
  • kwijtschelding aanvragen