1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van de burgemeester d.d. 28 juli 2023

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Notitie beleidsregels selectieprocedure en selectiecriteria vergunningverlening exploitatie coffeeshop

Besluit:

De Notitie beleidsregels selectieprocedure en selectiecriteria m.b.t. de vergunningverlening voor de exploitatie
van een coffeeshop in de gemeente Winterswijk vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: G. Krosenbrink