Ons landschap, onze gebouwen, onze gewoonten; kortom onze hele gezamenlijke geschiedenis vormt ons ‘cultureel erfgoed’. Dit verbindt ons en geeft ons een gevoel van bij elkaar horen. Ons erfgoed is van belang voor maatschappij, economie en toerisme. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

Samenwerking op het gebied van erfgoed

Samen met de gemeenten Aalten en Oost Gelre werkt Winterswijk aan behoud en versterking van ons erfgoed. Met elkaar en met de betrokkenen in onze gemeenten hebben we daarom een erfgoedbeleid opgesteld. De beleidsnota heeft de toepasselijke titel ‘Wi-j doet ’t samen!’ gekregen.

Materieel en immaterieel erfgoed

Erfgoed bestaat uit 2 delen. Aan de ene kant hebben we materieel erfgoed; dit bestaat uit historisch landschap, archeologie, historische (stede)bouw, musea en archieven. Daarnaast is er immaterieel erfgoed, dit zijn bijvoorbeeld verhalen die we al generaties lang doorvertellen, gewoonten en gebruiken. 

Meer over ons erfgoed

Op Erfgoed Oost Achterhoek(externe link) vindt u informatie over regelingen en projecten op het gebied van ons erfgoed.