De werkwijze van de rekenkamercommissie is formeel vastgelegd in een aantal documenten.