Gebiedsaanpak Vitaal Platteland

Gebiedsaanpak Vitaal Platteland

Vitaal Platteland Winterswijk is een gebiedsgerichte aanpak waarin de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk samenwerken met belanghebbenden in het buitengebied van Winterswijk.

Doel is te komen tot een gezamenlijk toekomstperspectief voor het buitengebied van Winterswijk. Anders gezegd: een vitaal platteland met een economisch, sociaal en ecologisch perspectief. Waar je fijn kunt wonen en recreëren. Waar je een goede boterham kunt verdienen. En waar je je een Winterswijkse Achterhoeker kunt blijven voelen.