Als u schade heeft of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een aansprakelijkheidsstelling in te dienen bij de gemeente.

Schade

Er zijn 2 soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 1. schade die u heeft opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan of nagelaten
 2. schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt

Denk aan een losliggende stoeptegel. Of de gemeente is vergeten om waarschuwingsborden neer te zetten bij een opengebroken weg.

Hoe het werkt

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de aansprakelijkheidsstelling zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade en schadelocatie
 • het schadebedrag 
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

Wat u nodig heeft

 • bewijs van de opgelopen schade
 • bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (bijvoorbeeld rekening reparatie)
 • verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond
 • eventueel een getuigenverklaring, proces-verbaal, foto’s

De gemeente kan u om extra informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

De gemeente probeert uw aansprakelijkheidsstelling binnen 6 weken af te handelen. Als het langer duurt, krijgt u bericht.