De inhoud is geladen.

Herinrichting Groenloseweg

Herinrichting Groenloseweg

De Groenloseweg tussen de rotonde Jaspersweg en de Peperbus wordt heringericht.

Voor de herinrichting houden we rekening met een aantal uitgangspunten.

  • De Groenloseweg blijft een asfaltweg.
  • In het landschappelijke deel west van de Groenloseweg wordt de rijbaan gecentreerd tussen de bomen.
  • De verdeling en plaatsing van bushaltes op de Groenloseweg wordt nader bekeken. 
  • Er komen parkeervakken tussen de bomen. 
  • Er komt een groene toegang aan de westkant van de Groenloseweg. Deze krijgt eventueel een brede middenberm met groen.
  • We streven op de Groenloseweg naar het behoud van waardevolle bomen. We streven ook naar maximale uitbreiding met vergroening.

Aanpassingen Groenloseweg

De Groenloseweg ligt in de bebouwde kom, daar waar wateroverlast en hittestress een rol spelen. De Groenloseweg wordt daarom opnieuw ingericht. 

De wateroverlast wordt aangepakt door extra groen. Er komen meer bomen en planten langs de weg. Op die groene plekken kan het regenwater in de grond zakken, zelfs bij hevige regenbuien. Dat helpt tegelijk om droogte te voorkomen. Ook komen er parkeervakken met zogenaamde ‘waterpasserende’ bestrating. Die bestrating laat het water door naar de grond eronder. Een andere oplossing is het bovengronds afvoeren en vasthouden van water. De sloot bij Frerikshof is daarvoor bijvoorbeeld geschikt.

Groen

De Groenstructuurvisie van de gemeente verwerken we in het ontwerp. Volgens deze visie brengen we de vroegere structuur van laanbomen terug in de bebouwde kom. Bomen en groen langs de weg zorgen ook voor meer schaduw en voor verdamping. Dat maakt het koeler op straat. Zo krijgt de Groenloseweg een mooie uitstraling én een gezonde en leefbare toekomst. En die toekomst begint nu.