Huisregels

Voor een bezoek aan het gemeentekantoor en De Post gelden een aantal huisregels.

 • Wij gaan respectvol met elkaar om. Wij verwachten dat u op dezelfde manier met ons omgaat. 
 • Bellen mag, maar houd rekening met anderen.
 • Uw huisdier wacht buiten. Hulphonden zijn binnen welkom.
 • U mag hier niet roken.
 • U gebruikt hier geen (alcoholische) drank of drugs.
 • U draagt geen wapens bij u.
 • U richt geen vernielingen aan.
 • U gunt andere bezoekers privacy, houd daarom afstand. Het lastig vallen van andere bezoekers is niet toegestaan. Wij verzoeken u dan het gebouw te verlaten. 
 • Wij accepteren geen ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie, geluidsoverlast en geweld tegen onze medewerkers. Bij schelden, bedreigen, schreeuwen of discriminerend taalgebruik spreken wij u aan op uw gedrag. Bij herhaling helpen wij u niet verder. Verandert uw gedrag niet, dan bellen we de politie.  
 • Wij laten geen andere vervoersmiddelen toe dan die voor verminderde mobiliteit.
 • In ‘de Post’ mag u alleen verblijven om gebruik te maken van producten of diensten of voor een afspraak met een medewerker.