Uitwerking van het initiatief voor het verondiepen van de kleiput.

Het initiatief voor het herinrichten van de kleiput is uitgewerkt in het Inrichtingsplan kleiput Driemarkweg e.o., gemeente Winterswijk, 4 oktober 2018.