Uw kind kan vanaf 0-12 jaar naar de kinderopvang. Er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Soms krijgt u een vergoeding voor de kosten.

Verschillende soorten opvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. U kunt kiezen uit:

  • dagopvang
  • peuteropvang
  • voorschoolse en vroegschoolse opvang (VVE)
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • gastouderopvang

Bijdrage kosten kinderopvang

Gaat uw kind naar een dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO), dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een vergoeding voor ouders in de kosten van de kinderopvang. U vraagt deze aan via de Belastingdienst. Het moet dan gaan om geregistreerde dagopvang, gastouderopvang of buitenschoolse opvang. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland vinden.

Kwaliteit kinderopvang

Het is belangrijk dat de kinderopvang van goede kwaliteit is. U wilt dat uw kind er veilig is en goed verzorgd wordt. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert de opvanglocaties. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan de inspectierapporten. Zo ziet u snel informatie over de kwaliteit van uw opvangvoorziening.

Kinderopvang starten

Wilt u zelf een kinderopvang starten? Kijk dan op Kinderopvang starten.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. 

Informatie voor ouders: Boink, de vereniging van ouders in de kinderopvang
Kinderopvangtoeslag: Belastingdienst