Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Soort klacht

U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

Klacht indienen

U kunt online, schriftelijk of mondeling een klacht indienen:

  1. Online: vul het formulier in. U heeft uw DigiD nodig.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de gemeente.
  3. Mondeling: bel of maak een afspraak om langs te komen.

Schriftelijk

U dient uw klacht per brief in bij de gemeente? Beschrijf dan duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. Onderteken uw brief en stuur deze naar Postbus 101, 7100 AC Winterswijk. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Behandeling klacht

De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. Soms kan mediation helpen. Dan probeert u samen met de gemeente om de klacht op te lossen.

Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman(externe link).