Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De Koninklijke Erepenning kunt u krijgen bij de viering van een bijzonder jubileum. U vraagt de Koninklijke Erepenning aan bij de gemeente. De koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

Voorwaarden Koninklijke Erepenning

Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan. Of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk. Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen.

Op de website van het Koninklijk Huis leest u wat de eisen zijn om de Koninklijke Erepenning te krijgen.

Aanvragen Koninklijke Erepenning

U vraagt de Koninklijke Erepenning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de Koninklijke Erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de geschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten.

Vraag minimaal 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum de Koninklijke Erepenning aan. U krijgt vanzelf bericht of u deze krijgt.

Stuur de volgende informatie mee bij de aanvraag:

  • bewijs van oprichting
  • statuten
  • overzicht van de financiën
  • ledenlijst
  • lijst van bestuursleden
  • overzicht van activiteiten in de afgelopen jaren

Mail uw aanvraag naar evenementen@winterswijk.nl of stuur deze naar:
Gemeente Winterswijk
t.a.v. Kabinetsmedewerker
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Beoordelen aanvraag

De koning beslist over de toekenning van de Koninklijke Erepenning. U krijgt van de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland bericht of u de erepenning ontvangt.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.