Koninklijke onderscheiding, lintje

Een lintje is een Koninklijke onderscheiding voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen via de gemeente.

Lintjesregen

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens deze 'lintjesregen'. Als u iemand wilt voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar, doe dit dan voor 1 juli.

Als het gaat om een tussentijdse onderscheiding, doe dan uw voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste datum.

Voorwaarden Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is een persoonlijke onderscheiding. De persoon die u voordraagt moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • De activiteiten zijn van meerwaarde voor de samenleving.
  • De persoon is inwoner van de gemeente Winterswijk.
  • De persoon zet zich al ongeveer 15 jaar (gemiddeld 6-8 uur per week) in voor de samenleving.

Aanvragen Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Kijk dan op lintjes.nl. Hier staat een link naar een kort online verzoekformulier. Dat formulier gaat na uw aanvraag naar de gemeente waar de persoon die u wilt voordragen woont.

Beoordelen aanvraag

De burgemeester geeft advies aan de commissaris van de Koning over de aanvraag. Welk lintje iemand krijgt hangt af van wat hij of zij voor bijzonders heeft gedaan. Het voorstel gaat nu naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit is een onafhankelijke college dat advies geeft aan de betrokken minister. Als ook de minister positief beslist, krijgt de voorgedragen persoon de onderscheiding bij Koninklijk Besluit. U krijgt bericht van de burgemeester over uw aanvraag.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft:

onderscheiding Ridder Grootkruis
onderscheiding Ridder Grootkruis Bron: Kanselarij der Nederlandse Orde
Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bron: Kanselarij der Nederlandse Orde
Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Bron: Kanselarij der Nederlandse Orde