Bij de gemeente Winterswijk vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag van u, zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over de digitale klokkenluidersregeling (Responsible disclosure) en zal de gemeente Winterswijk uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Kwetsbaarbeid melden

  • Vul het online formulier ’Beveiligings- of datalek melden' in. Geef daarin voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.
  • Maak geen misbruik van het probleem door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
  • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Deel het probleem niet met anderen, totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.

Procedure

  • De Privacy Officer of de CISO van de gemeente Winterswijk neemt binnen vijf werkdagen contact met u op om de bevindingen te bespreken.
  • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.
  • We danken u voor uw hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan er een beloning worden gegeven van maximaal 100 euro. Het moet hierbij wel gaan om een nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.