Uw kind heeft recht op passend onderwijs. Soms is zo’n passende school wat verder weg. Leerlingenvervoer is ondersteuning in het reizen van en naar school.

De ondersteuning in het leerlingenvervoer wordt aangeboden zoals het bij uw kind past. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van taxivervoer, een OV-abonnement of een kilometervergoeding voor ouders die hun kind zelf naar school brengen.

Met leerlingenvervoer naar school

Leerlingenvervoer is vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind. U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van deze scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Aanvragen leerlingenvervoer

U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente. Doe dit voor 1 juni of uiterlijk 3 maanden voordat uw kind voor het eerst naar school gaat. U kunt een aanvraagformulier leerlingenvervoer opvragen via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail gemeente@winterswijk.nl.

De gemeente Winterswijk kijkt naar de reisafstand en de reismogelijkheden van uw kind, zoals fiets of openbaar vervoer. De gemeente vraagt geen eigen bijdrage. U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u voor uw kind leerlingenvervoer krijgt. 

Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.

ZOOV School(externe link) regelt het leerlingenvervoer in de Achterhoek. Hier leest u alles over het reizen van en naar school.