De gemeenteraad stelt verordeningen en beleidsregels vast. Dat zijn lokale wetten en richtlijnen over gemeentelijke zaken.

Verordeningen

Een verordening (lokale regelgeving) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente Winterswijk. De gemeenteraad stelt verordeningen vast.

APV en legesverordening

Dit zijn de meest bekeken verordeningen van de gemeente zijn:

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden. De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Winterswijk bevatten regelgeving over gemeentelijke zaken.
U kunt de regelingen van de gemeente Winterswijk bekijken via Overheid.nl(externe link). Gemeenten zijn verplicht om ze openbaar te maken.