De gemeenteraad stelt verordeningen en beleidsregels vast. Dat zijn lokale wetten en richtlijnen over gemeentelijke zaken.

Disclaimer:
Deze tekst is mogelijk verouderd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel wet- en regelgeving gewijzigd.
Onder de Omgevingswet worden de volgende websites veel gebruikt:

Wij werken aan het actualiseren van de teksten op de website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0543 543 543 of via omgeving@winterswijk.nl.

Verordeningen

Een verordening (lokale regelgeving) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente Winterswijk. De gemeenteraad stelt verordeningen vast.

APV en legesverordening

De meest bekeken verordeningen van de gemeente zijn:

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden. De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Winterswijk bevatten regelgeving over gemeentelijke zaken.
U kunt de regelingen van de gemeente Winterswijk bekijken via Overheid.nl(externe link). Gemeenten zijn verplicht om ze openbaar te maken.