Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor de samenleving. Ze zorgen langdurig, vrijwillig en onbetaald voor hulpbehoevenden of zieke dierbaren. Hulp die anders door een professional gedaan zou moeten worden en dus verder gaat dan je in een relatie mag verwachten.

Zorgt u voor iemand?

Wanneer een dierbare hulpbehoevend, chronisch of ongeneeslijk ziek wordt, neemt u als vanzelf de zorg op u. Bijvoorbeeld bij hulp bij aan- en uitkleden, klaarzetten van medicijnen, administratie of  meegaan naar doktersbezoeken. U wordt mantelzorger.

Als mantelzorger kunt u vragen om ondersteuning of begeleiding bij deze zware taak. Bij het Sociaal team De Post kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen. De mantelzorgconsulent bekijkt samen met u welke ondersteuning er voor u mogelijk is.

Mantelzorg en werk

Als mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende wettelijke vormen van verlof, zoals kortdurend en langdurig zorgverlof en kort verzuim- of calamiteitenverlof. Naast de wettelijke vormen van verlof kunnen er ook afspraken over mantelzorg in uw cao staan. Met deze vragen kunt u ook terecht bij Het Sociaal team van De Post. Lees meer op rijksoverheid.nl of mantelzorg.nl.

Mantelzorgwaardering

Ieder jaar rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november zet de gemeente Winterswijk de mantelzorgers in het zonnetje. Mantelzorgers die bij ons staan ingeschreven ontvangen dan automatisch een mantelzorgwaardering.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

Lees meer op de pagina Mantelzorgwoning.

Meer informatie en hulp

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft of als u zich wilt aanmelden.

 MantelzorgNL is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur.

JMZ PRO is een landelijke organisatie die zich inzet voor jonge mantelzorgers en hun gezinnen.