Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels, dan kunt u dit als huurder melden bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

Regels voor verhuurders

 1. Er is een heldere en transparante selectieprocedure.
 2. De verhuurder gebruikt objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte.
 3. De verhuurder geeft duidelijke uitleg aan de afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder.
 4. De verhuurder hanteert een werkwijze waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet gediscrimineerd worden.
 5. De verhuurder voorkomt intimidatie van de huurder bij het selectieproces en  tijdens het huren van een woning.
 6. De huurovereenkomst is schriftelijk vastgelegd. Dat is verplicht voor alle nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 juli 2023. Voor huurovereenkomsten van voor die datum is de verhuurder verplicht de huurder uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk te sturen.
 7. De verhuurder verstrekt schriftelijke informatie over:
  1. rechten en plichten van een huurder die niet in de huurovereenkomst staan
  2. contactgegevens van de beheerder van de woning
  3. contactgegevens van het meldpunt van de gemeente
 8. De verhuurder informeert de huurder over de servicekosten bij het aangaan van de huurovereenkomst. De verhuurder verstrekt de huurder jaarlijks een kostenspecificatie.
 9. De verhuurder mag geen servicekosten in rekening brengen die onredelijk hoog zijn in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 10. De borg is maximaal 2 keer de huurprijs en staat in het huurcontract. De verhuurder betaalt de borg 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst terug aan de huurder.

Lees meer informatie over de nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars op de website van de Rijksoverheid:  Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023? 

Onderwerpen die u kunt melden

Bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van de gemeente kunt u terecht voor de volgende onderwerpen:

 1. U vermoedt dat een verhuurder u steeds opnieuw wordt afwijst voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Lees meer informatie overde aanpak van woondiscriminatie op de website van Volkshuisvesting Nederland. U kunt discriminatie melden via het Landelijk meldpunt discriminatie.
 2. U wordt geïntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 3. Uw verhuurder wil de huurovereenkomst niet schriftelijk vastleggen.
 4. Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  1. uw rechten en plichten
  2. duidelijke afspraken over een eventuele borg
  3. de regels over de servicekosten
  4. de contactgegevens van de beheerder
  5. de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders
 5. Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg.
 6. Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug.
 7. Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag. Bijvoorbeeld bemiddelingskosten.
 8. Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat u het huurcontract tekent. Uw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.
 9. De servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Melding doen 

Bent u huurder en houdt uw verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels? Dan kunt via e-mail een melding doen bij de gemeente.

Melding doen via e-mail 

Dit meldpunt is alleen voor huurders van particuliere verhuurders.

Als u een sociale huurwoning heeft

Huurt u een sociale woning van bijvoorbeeld een woningcorporatie? Dan is de woningcorporatie zelf het 1e aanspreekpunt. In Winterswijk is dit De Woonplaats. Komt u er met De Woonplaats niet uit? Neem dan contact op met de Huurcommissie.

Als u bent opgelicht

Aangifte van oplichting doet u  bij de politie. Wij mogen alleen handhaven als het verzoek over één van de hieronder hierboven vermelde onderwerpen gaat. En alleen bij verhuringen ná 1 juli 2023. Bij oplichting is, en blijft, de politie het aanspreekpunt.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.