De werkzaamheden die het managementteam naast het werk voor de gemeente doet, zijn openbaar. 

S.M.H. (Stuart) Weir

Algemeen directeur/gemeentesecretaris

 • Geen nevenfuncties

B. (Bennita) Freriks-ten Hagen

Concerncontroller/ plaatsvervangend algemeen directeur

 • Commissielid Vereniging Volksfeest Huppel, Henxel en aangrenzend dorpbuurt (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)

C.R. (Chantal) Elferink

Teammanager

 •  Geen nevenfuncties

E.D. (Edi) van Gelder

Teammanager

 • Eigenaar Edi van Gelder Training & Coaching (gemiddeld 4 uur per week, bezoldigd)

H. (Hein) Hoefsloot

Teammanager

 • Geen nevenfuncties

N.J. (Norma) Menting

Teammanager

 • Geen nevenfuncties

C. (Carola) Overbeek

Teammanager

 • Geen nevenfuncties

L.J. (Linda) Roeterink

Teammanager

 • Jeugd- en jongerenwerk Breedenbroek (gemiddeld 20 uur per jaar, onbezoldigd)

S.C.B. (Susan) Tollkamp

Teammanager

 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Doetinchem (bezoldigd)
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Oude IJsselstreek (bezoldigd)

T. (Thijs) Wagenmans

Teammanager

 • Geen nevenfuncties