Overzicht van de door de gemeente Winterswijk gepubliceerde nieuwsberichten.

De volgende nieuwsberichten vindt u in ons webarchief:

 • Verondiepen van de kleiput in Winterswijk stopt eerder (2 december 2020)

 • Antwoordmail gemeente aan Waterschap Rijn en IJssel Kleiput Driemarkweg (4 september 2020)

 • Waarschuwingsbrief Kleiput Driemarkweg Waterschap Rijn en IJssel (24 juli 2020)

 • Bewonersbrief update kleiput en Molenveld d.d. 30-04-2020

 • Reactiebrief van gemeente Winterswijk aan Actiegroep Behoud Kleiput (14 januari 2018)

 • Brief van Waterschap Rijn en IJssel, met als onderwerp controle verondieping kleiput (12 december 2018)

 • Brief van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (11 december 2018)

 • Brief aan staatssecretaris S. van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met als onderwerp: Herinrichting kleiput Driemarkweg te Winterswijk. N.a.v. ingediende motie 313 van het lid
  Laçin (15 november 2018).

 • Persverklaring naar aanleiding van motie Laçin (webarchief van 14 november 2018)

 • Gemeente start met ondieper maken kleiput (7 november 2018)

 • Groen licht voor natuurontwikkeling in voormalige kleiput (23 juli 2018)