Omgevingsplan bekijken

In een omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan staat wat er in de gemeente mag worden gebouwd of verbouwd. Waar bijvoorbeeld woonhuizen, kantoren of winkels mogen staan. En hoe hoog en hoe breed een gebouw mag zijn. Iedereen moet zich aan een omgevingsplan houden, ook de overheid.

Wat wel en niet mag in een bepaald gebied, staat in het omgevingsplan. Er staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in het omgevingsplan staat. 

Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In deze wet is bepaald dat elke gemeente nu 1 omgevingsplan heeft. Vóór 1 januari 2024 hadden we meerdere bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen zijn automatisch opgenomen in het omgevingsplan. Ze zijn nu onderdeel van het ‘Omgevingsplan gemeente Winterswijk'. 

Plannen bekijken

Bekijk het omgevingsplan in het gemeentekantoor of via Regels op de kaart.  
In de digitale Atlas Omgevingskwaliteit vindt u allerlei informatie per adres of locatie. Bijvoorbeeld historische gegevens, het landschapstype en de archeologische waarde. 

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.