Omgevingsvisie

De gemeente werkt aan een Omgevingsvisie bebouwde kom. Er komt namelijk veel op ons af, waarop we goed voorbereid willen zijn. De Omgevingsvisie gaat over uw/ons dagelijkse leven. Het gaat over hoe u leeft, woont, werkt, onderneemt, studeert en ontspant in Winterswijk. 

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties uit de samenleving gaan we aan de slag met de opgaven en wensen voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als wonen, mobiliteit, klimaat, gezondheid en vergrijzing. Hoe houden we Winterswijk in de toekomst prettig leefbaar, zodat we met elkaar kunnen blijven genieten van ons mooie Winterswijk? De uitkomsten van deze opgaven en wensen leggen we vast in de omgevingsvisie. Dat hebben we voor het buitengebied al gedaan en gaan we nu ook doen voor onze bebouwde kom. 

Samen aan de slag met omgevingsvisie

De omgevingsvisie biedt ons handvatten om samen te werken aan een toekomstbestendig, gezond en leefbaar Winterswijk. De komende weken zetten we daarvoor de eerste stappen. U krijgt op verschillende manieren de mogelijkheid uw wensen voor een Winterswijk waar het prettige leven is, kenbaar te maken. 

Samen zorgen voor een leefbare toekomst ONS