De gemeente Winterswijk biedt iedereen dezelfde kansen.

Wij streven naar een personeelsbestand dat qua diversiteit een afspiegeling is van de maatschappij. We geven extra kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.