Op 10 februari 2021 vond een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het besluit om te stoppen met de verondieping van de kleiput toegelicht en is samen met onderzoeksbureau AKWA een toelichting gegeven op de uitkomsten van het ecologisch onderzoek en de vervolgstappen.

PowerPoint presentatie en het verslag van gestelde vragen en antwoorden zijn terug te lezen in ons webarchief.