Eind februari van ieder jaar versturen wij de belastingaanslagen. Ook als ondernemer betaalt u gemeentelijke belastingen, waaronder onroerendezaakbelastingen (OZB)

Waardering onroerende zaken (WOZ-waarde)

Jaarlijks bepalen wij de waarde van onroerende zaken in Winterswijk, zoals een bedrijfsgebouw of een stuk grond. De WOZ-waarde is de basis voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) die u betaalt.

Taxatieverslag bekijken

In het taxatieverslag leest u hoe de waarde van het pand of de grond is bepaald.

Taxatieverslag bekijken 

U logt in met eHerkenning.

Onroerendezaakbelastingen (OZB) voor bedrijven

Heeft u een bedrijfspand, bouwgrond of huurt u een bedrijfsruimte, dan betaalt u OZB. Een bedrijfspand of een bedrijfsruimte noemen wij in vaktermen een niet-woning. 

OZB is een percentage van de WOZ-waarde

  • OZB-eigenaar van een niet-woning of perceel: 0,2672% van de WOZ-waarde
  • OZB-gebruiker (huurder) van een niet-woning of perceel: 0,2114% van de WOZ-waarde

De (rechts)persoon die op 1 januari eigenaar en/of huurder is van een bedrijfspand betaalt de OZB voor het hele jaar. Wijzigingen na 1 januari hebben geen invloed. Bij verkoop of het opzeggen van de huur na 1 januari krijgt u geen geld terug van de gemeente. Meestal verrekent de notaris OZB voor de eigenaar bij verkoop van een pand.

Meer informatie

Heeft u meer informatie nodig of u heeft vragen. Mail of bel ons gerust: