1.Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 4 september 2023, nr. 31

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Straatnaamgeving planontwikkeling Horstweg-Bumerweg

Besluit:
De straatnaam 'Markenhof' (openbare ruimte) toegekend aan de zijstraat van de Horstweg.


Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: B. Timpert

3. Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2023-2026

Besluit:
Het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2024 – 2026 vastgesteld en indienen voor de Brede
SPUK-regeling 2023-2026.


Portefeuillehouder: W.T. Wassink, E.S.F. Schepers-Janssen, S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Tijdelijke onderhoudsmaatregelen Groenloseweg

Besluit:
Tijdelijke onderhoudsmaatregelen uitvoeren teneinde de levensduur van de Groenloseweg met enkele jaren te verlengen.


Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R. Reijrink

5. Kaders en planning opstelling Regioplan Integraal Zorgakkoord

Besluit:
Kennisgenomen van de kaders en de planning voor het opstellen van het Regioplan.


Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R .Lankveld


6. Algemeen Bestuur Fijnder d.d. 13 september 2023

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Fijnder op 13
september 2023 en ingestemd met de voorstellen.


Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek