1.Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 4 juli 2023, nr. 26

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 juli 2023, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

3. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning Spoorstraat 10-I

Besluit:
Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen en daarmee:

  1. de bezwaren ontvankelijk verklaard;
  2. de bezwaren ongegrond verklaard;
  3. het bestreden besluit, onder aanvulling van motivering, in stand gelaten.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: A. van Arkel

4. Vaststelling bestemmingsplan Huppelseweg 1

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Huppelseweg 1' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: T. Schopman

5. Vaststelling bestemmingsplan Geldereschweg 33-35

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Geldereschweg 33-35' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: T. Schopman

6. Herziening bestemmingsplan Kottenseweg 132

Besluit:
Het ontwerpbestemmingsplan Kottenseweg 128-132 in procedure brengen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C.L. Ortelee