In de organisatievisie staan onze missie, visie en kernwaarden geformuleerd. De komende jaren geeft dit richting aan onze gemeentelijke organisatie en het handelen van medewerkers. De kernwaarden zijn daarom ook vertaald naar waarden en gedrag die we van medewerkers verwachten.

Onze missie

Wij zijn een bevlogen en betrokken organisatie. Wij willen het juiste leveren voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarom werken we met hen samen. Samen maken we van Winterswijk een gemeente waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren.

Onze visie

Wij zijn een toegewijde organisatie die vol trots en met plezier goed werk levert en mensen goed helpt. We luisteren actief, zijn benaderbaar en nemen verantwoordelijkheid.

Onze werkwijze

De maatschappij verandert en wij veranderen mee. Wij zijn flexibel en spelen adequaat in op ontwikkelingen en vraagstukken. We zijn er om te helpen waar nodig en laten los waar dat kan. Ons streven is dat iedereen op een snelle, eenvoudige manier zaken met ons kan regelen tegen zo laag mogelijke kosten. We standaardiseren en digitaliseren wat kan zodat er meer ruimte ontstaat voor persoonlijk contact en maatwerk. We zijn een professionele partner voor ons bestuur. We ontwikkelen ons continu en werken samen met elkaar en onze inwoners.

Kernwaarden

  • Dienstverlenend: we gaan voor een glimlach
  • Professioneel: we verstaan ons vak
  • Resultaatgericht: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen

Lees de organisatievisie