Bomen, planten en struiken mogen geen overlast veroorzaken. Soms groeien ze over uw schutting of over de grens van uw tuin heen. Dat kan gevaarlijk zijn, vooral op een smalle stoep.

Mensen met een kinderwagen, rolstoel, rollator en met een beperking kunnen hier veel last van hebben. Daarom vragen we u het groen in uw tuin goed te snoeien. Zo blijft uw omgeving veilig en toegankelijk. Verkeersborden zijn goed zichtbaar en de stoep is door iedereen te gebruiken.

Overlast voorkomen

Als bomen en beplanting te hoog worden, kan dit ergernis opleveren. Dit zijn de regels:

  • Beplanting hoort op of bij de erfgrens. Snoei overhangend groen terug tot uw erfgrens.
  • Zorg voor een vrije ruimte op voetgangersgedeelten en een vrije doorrijhoogte als u naast een weg woont.
  • Houd het trottoir bij uw woning vrij, haal doorgegroeide bodembedekkers weg.
  • Zorg voor voldoende uitzicht voor het verkeer, snoei te hoge struiken terug.
  • Let erop dat verkeersborden zichtbaar blijven.

De gemeente snoeit ook

De gemeente laat een aantal keren per jaar de bomen, struiken en andere beplanting snoeien die op gemeentegrond staan. Dit doet ROVA voor ons. Is een plek onveilig of slecht toegankelijk, dan snoeit ROVA daar eerder dan gepland. We controleren ook op overhangend groen bij woningen en bedrijven. Als we onveilige of hinderlijke situaties zien, dan spreken we de bewoners of gebruikers hier op aan.

Overhangend groen melden

Ziet u dat ergens groen over stoepen, fietspaden of wegen groeit? Vraag de eigenaar of huurder dan om dit groen te snoeien. U kunt ook een melding doen bij de gemeente:

Een toezichthouder Openbare Ruimte gaat langs bij de bewoners of het bedrijf waar u het overhangend groen heeft gezien. De toezichthouder vraagt het overhangend groen binnen vier weken te snoeien. Is dat na vier weken niet gebeurd, dan volgt een tweede verzoek om te snoeien. Gebeurt dit daarna nog steeds niet, dan laten we het groen op kosten van de eigenaar weghalen.

Groenafval afvoeren

Als u overhangend groen snoeit, kunt u het snoeiafval in de groene container doen. Als u veel groenafval heeft, kunt u het naar het milieubrengstation van ROVA(externe link) brengen.