Het is belangrijk dat zorg altijd en overal in de buurt is. Van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot een spoedgeval in het ziekenhuis: je wil er niet te lang voor reizen. Met Park Achterhoek naast het SKB zetten we in op de toekomst van die zorg dichtbij huis.

Het gezondheidspark is straks een plek waar allerlei typen zorg elkaar aanvullen, ondersteunen en versterken. Het 2,5 hectare tellende park biedt ruimte aan verschillende doelgroepen zoals: revaliderende ziekenhuispatiënten, dagbesteding en beschermd wonen. Ook is er in het zorghotel ruimte voor familieleden van ziekenhuispatiënten, tijdelijk zorgpersoneel (zoals coassisten) of bijvoorbeeld mensen die even uit huis moeten om een mantelzorger te ontlasten. De woonzorggebouwen in de nabijheid van het zorghotel bieden ruimte aan cliënten van verschillende zorginstellingen.

Stadstuinbouw

Naast het gezondheidspark met verschillende zorgfunctionaliteiten, is er ook ruimte voor stadstuinbouw. Een plek waar lokale en biologische producten worden geteeld, maar ook verkocht in de naastgelegen horecagelegenheid. Binnen dit initiatief van Bijzonder Gewoon BV en Stichting ZoZijn kunnen inwoners van Winterswijk met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld Wmo, Participatiewet en Wet langdurige zorg) invulling geven aan een zinvolle dag. Ze doen actief mee in de maatschappij, hun zelfredzaamheid wordt vergroot en hun zelfvertrouwen neemt toe. Daarbij komt dat ze binnen de stadstuinbouw nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Park Achterhoek is een initiatief van de Gemeente Winterswijk, 4-Capital BV, WAM&VanDuren Bouwgroep, Walvoort Ontwikkelaars en regionale zorgaanbieders.

Ga naar de website van project Park Achterhoek(externe link)

Luchtfoto Park Achterhoek