Bent u uw paspoort of ID-kaart kwijt? Of is het document gestolen? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door, om misbruik te voorkomen

Vermissing doorgeven

  • vermeld zo duidelijk mogelijk wat er met uw document is gebeurd
  • voor het doorgeven van de vermissing heeft u DigiD nodig
  • na de melding kunt u een nieuw paspoort of ID-kaart aanvragen
  • zodra u uw document als vermist opgeeft is het niet meer bruikbaar als reisdocument, ook niet als u het terugvindt

Meld vermist document

Vermissing van het reisdocument van een kind

  • is uw kind jonger dan 12, dan kunt u een vermissing doorgeven met uw DigiD
  • is uw kind 12 jaar of ouder, dan kan een vermissing doorgeven via hun eigen DigiD of via de balie van het gemeentekantoor

Aangifte doen

  • bij diefstal van uw document in Nederland adviseren we u om aangifte te doen bij de politie, maar het is niet verplicht
  • bij diefstal van uw document in het buitenland doet u aangifte bij de politie ter plaatse

Paspoort of ID-kaart weer terecht: lever het in

Heeft u uw document als vermist opgegeven en vindt u alsnog het document terug? Het document is niet meer geldig. U moet het document inleveren bij het gemeentekantoor, zodat wij het document op de goede manier kunnen vernietigen.

Paspoort of ID-kaart gevonden door iemand anders

Als iemand uw document vindt en als gevonden voorwerp bij ons inlevert, dan krijgt u het document niet terug. Voor de veiligheid is het document niet meer geldig. U moet een nieuw document aanvragen. Uiteraard laten we u weten dat uw document is gevonden.

Als u op reis moet

Als u onmiddellijk op reis moet, kunt u een nooddocument (externe link)aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.