Om grond van de gemeente te gebruiken, betaalt u precariobelasting. Precariobelasting betaalt u voor voorwerpen die op de grond staan. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een (reclame)bord, het uitstallen van goederen, het hebben van een terras of een container op de weg.

Kosten precariobelasting

Hoeveel precariobelasting u betaalt hangt af van de periode en het soort gebruik.

Terras

Uitstallen artikelen

Reclameborden

Objecten als steigers, containers en hekken

  • € 1,55 per m2 per week of korter
  • € 4,40 per m2 maand of deel hiervan langer dan 2 weken 
  • € 27,75 per m2 per jaar of periode langer dan 6 maanden
  • lees alles over het uitstallen van objecten op gemeentegrond

Commerciële evenementen op gemeentegrond

Overig gebruik

  • per dag: € 0,65
  • per week of deel daarvan langer dan 3 dagen: € 1,95
  • per maand of deel daarvan langer dan 2 weken: € 3,80
  • per jaar of deel daarvan langer dan 9 maanden: € 22,75

Betalen precariobelasting

Wanneer u de precariobelasting betaalt, hangt af van uw situatie.

  • Structureel gebruik: gebruikt u de grond structureel, bijvoorbeeld bij een terras of het uitstallen van goederen? Dan staat de precariobelasting op de belastingaanslag die u eind februari ontvangt.
  • Tijdelijk gebruik: gebruikt u tijdelijk grond, bijvoorbeeld bij een steiger of een container? U ontvangt rond de periode dat u de grond gebruikt een rekening van ons.  

Meer informatie

Lees alle regels in de Verordening precariobelasting.

Heeft u nog vragen of twijfelt u of de precariobelasting ook voor u geldt? Mail of bel ons gerust.