Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toevoegen.

Voorwaarden predicaat Hofleverancier

Alleen de koning kan het predicaat Hofleverancier toewijzen. U kunt het predicaat krijgen bij een bijzonder jubileum van uw onderneming (100, 125, 150-jarig, enzovoort). Soms krijgt u het ook bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. U mag de titel Hofleverancier maximaal 25 jaar gebruiken. Daarna kunt u een verlenging aanvragen. 

Aanvragen predicaat Hofleverancier

U vraagt het predicaat Hofleverancier aan bij de burgemeester. Doe dit in de gemeente waar uw onderneming gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw onderneming het predicaat Hofleverancier verdient. Vraag het predicaat op tijd aan, minimaal negen maanden voor de bijzondere datum.
U krijgt vanzelf bericht of u het predicaat Hofleverancier krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde van de commissaris van de koning of de burgemeester uitgereikt.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. Op de website van Het Koninklijk Huis leest u waar de aanvraag aan moet voldoen.