Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een onderneming, vereniging, stichting of instelling. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u een afbeelding van de Koninklijke Kroon gebruiken in uw logo.

Voorwaarden voor ondernemingen

U kunt het predicaat krijgen als uw onderneming:

 • zeer belangrijk is in uw vakgebied
 • minstens 100 jaar bestaat
 • minstens 100 werknemers in dienst heeft
 • aantoonbaar stabiel is en een goede financiële reputatie heeft
 • geen onderdeel is van een groter concern dat al Koninklijk is
 • zich als Nederlands bedrijf in de markt zet

Voorwaarden voor verenigingen

U kunt het predicaat voor uw vereniging krijgen als uw vereniging:

 • zeer belangrijk is binnen uw vakgebied
 • minstens 100 jaar bestaat
 • geen politieke of andere gevoelige opvattingen verspreidt
 • geen onderdeel is van een groter verband dat al Koninklijk is

Als uw organisatie wordt overgenomen of er zijn grote structurele wijzigingen, dan mag u het predicaat Koninklijk helaas niet meer gebruiken.

Aanvragen Koninklijk predicaat

U vraagt een Koninklijk Predicaat aan bij de burgemeester. Doe dit in de gemeente waar uw organisatie gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient. Voeg documenten bij die uw uitleg ondersteunen.

Behandeling aanvraag

 • De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal een jaar.
 • U krijgt vanzelf bericht of uw organisatie het predicaat krijgt.
 • Als uw organisatie het predicaat krijgt, ontvangt u dit met de bijbehorende oorkonde tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. Op de website van Het Koninklijk Huis leest u waar de aanvraag aan moet voldoen.