De gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk willen graag nauw betrokken zijn bij de rekenkamercommissie. Deze betrokkenheid moet er onder andere voor zorgen dat de onderzoeken van de rekenkamercommissie daadwerkelijk bruikbaar zijn voor raadsleden, in hun kennisbehoefte voorzien en uiteindelijk ook doorwerking krijgen.

Om hier invulling aan te geven is een raadswerkgroep geformeerd. De raadswerkgroep bestaat uit twee raadsleden uit elke gemeente. De raadswerkgroep overlegt regelmatig met de directeur van de rekenkamercommissie over interessante onderzoeksonderwerpen en de focus van onderzoeken.

Samenstelling raadswerkgroep

Mevr. A.F. Algera-Dorenbos (gemeente Oost Gelre)
Dhr. R. van der Meulen (gemeente Oost Gelre)
Mevr. L.M.E. Oonk (gemeente Aalten)
Dhr. A. Walter (gemeente Aalten)
Dhr. M. ten Pas (gemeente Winterswijk)
Dhr. G.J.W. te Gronde (gemeente Winterswijk, voorzitter van de raadswerkgroep)