De gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk willen graag nauw betrokken zijn bij de rekenkamercommissie. Deze betrokkenheid moet er onder andere voor zorgen dat de onderzoeken van de rekenkamercommissie daadwerkelijk bruikbaar zijn voor raadsleden, in hun kennisbehoefte voorzien en uiteindelijk ook doorwerking krijgen.

Om hier invulling aan te geven is er een raadswerkgroep. De raadswerkgroep bestaat uit 2 raadsleden uit elke gemeente. De raadswerkgroep overlegt regelmatig met de directeur van de rekenkamercommissie over interessante onderzoeksonderwerpen en de focus van onderzoeken.

Samenstelling raadswerkgroep

  • Mevr. J.M. Rotink (gemeente Oost Gelre)
  • Dhr. B.M. Hummelink (gemeente Oost Gelre)
  • Mevr. L.M.E. Oonk (gemeente Aalten)
  • Dhr. J. Polman (gemeente Aalten)
  • Dhr. A. van Nijkerken (gemeente Winterswijk)
  • Dhr. F.H.J. Deunk (gemeente Winterswijk, voorzitter van de raadswerkgroep)