De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Rioolverstopping oplossen

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.

  • Ligt de oorzaak op gemeentegrond? Dan lossen wij het op en betaalt de vervuiler de kosten.
  • Ligt de oorzaak op uw eigen grond? Dan moet u het zelf oplossen en betaalt u zelf.

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen via (0543) 543 543.

Rioolverstopping melden

Binnen de bebouwde kom (vrijverval riolering)

Meld problemen met het openbare riool bij het serviceteam van ROVA . Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

Buiten de bebouwde kom (drukriolering)

Meld problemen met het openbare drukriool bij het serviceteam van REMONDIS. Telefonisch is REMONDIS bereikbaar via telefoonnummer (088) 811 8111. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

Vergoeding voor kosten

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak aantoonbaar te wijten is aan schade aan of disfunctioneren van het gemeentelijk riool. Verstopping valt hier niet onder.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.