De Seniorenraad komt op voor de belangen van alle senioren (55 jaar en ouder) in de gemeente Winterswijk. De Seniorenraad adviseert het college over bijvoorbeeld wonen, veiligheid en zorg. 

In de Stichting Seniorenraad Winterswijk zitten de volgende organisaties: KBO, PCOB, Wenters Plus en de Stichting Ouderen Actief. Dit zijn plaatselijke ouderenbonden die samenwerken en zo de krachten bundelen. De Seniorenraad is er voor alle senioren (55 jaar en ouder) die in de gemeente Winterswijk wonen. De raad overlegt regelmatig met de gemeente en met andere organisaties over de volgende onderwerpen:

 • zorg, welzijn en wonen
 • mobiliteit, veiligheid en woonomgeving

Ook geeft de Seniorenraad:

 • advies aan het gemeentebestuur over plannen van de gemeente die belangrijk zijn voor senioren
 • advies aan verenigingen, organisaties, instellingen of personen, die opkomen voor senioren
 • informatie en voorlichting

Samenstelling bestuur

 • Hans van Lith - onafhankelijk lid en voorzitter
 • Gerard Siebelink - onafhankelijk lid en secretaris
 • Berend Muis - onafhankelijk lid en penningmeester
 • André Sletering - onafhankelijk lid
 • Hans Willemsen - onafhankelijk lid
 • Thea Karis - onafhankelijk lid
 • Ton Albers - namens STOA
 • Gerda Osinga - namens KBO
 • Hans Jager - namens Wenters Plus
 • Dirk Bouma - namens PCOB

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met G. Siebelink, secretaris van de Seniorenraad.