Als u iets gaat slopen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een sloopmelding doen. Bij asbest verwijderen moet u zich aan strenge regels houden. Asbest kan namelijk breken of afbrokkelen en dan komen er kankerverwekkende stoffen vrij.

Sloopmelding

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • De hoeveelheid bouw- en sloopafval wordt geschat op 10m3 of meer.
  • Er wordt asbest verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume-ondergrens).

Omgevingsvergunning

U vraagt een omgevingsvergunning aan in de volgende gevallen:

  • U gaat slopen dichtbij een monument.
  • U gaat slopen binnen een beschermd dorpsgezicht.
  • U gaat slopen in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning sloop is vereist.

Melding doen of vergunning aanvragen

U regelt een sloopmelding of een omgevingsvergunning online via het Omgevingsloket(externe link).

Doe dit bij een melding sloop minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw. Het gaat om materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien).
  • Als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn € 121,50. Een sloopmelding asbest is gratis.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.