Als u iets gaat slopen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een sloopmelding doen. Bij asbest verwijderen moet u zich aan strenge regels houden. Asbest kan namelijk breken of afbrokkelen en dan komen er kankerverwekkende stoffen vrij.

Sloopmelding

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • De hoeveelheid bouw- en sloopafval wordt geschat op 10m3 of meer.
 • Er wordt asbest verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume-ondergrens).

Omgevingsvergunning

U vraagt een omgevingsvergunning aan in de volgende gevallen:

 • U gaat slopen dichtbij een monument.
 • U gaat slopen binnen een beschermd dorpsgezicht.
 • U gaat slopen in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning sloop is vereist.

Melding doen of vergunning aanvragen

U regelt een sloopmelding of een omgevingsvergunning online via het Omgevingsloket(externe link).

Doe dit bij een melding sloop minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw. Het gaat om materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien).
 • Als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt.

E-mails over uw melding of aanvraag

U ontvangt berichten over uw melding of aanvraag in uw persoonlijke berichtenbox van jeleefomgeving.nl(externe link). Om de berichten te kunnen lezen, ontvangt u 2 keer een e-mail:

 1. U klikt op de link in de 1e e-mail die u ontvangt van noreply@jeleefomgeving.nl.
 2. U ontvangt een 2e e-mail met een inlogcode.
 3. U gaat naar https://jeleefomgeving.nl(externe link).
 4. U vult uw e-mailadres in en daarna de inlogcode.
 5. U klikt op het bericht dat u wilt lezen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn € 121,50. Een sloopmelding asbest is gratis.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.