Heeft u stemrecht? Dan ontvangt u vanzelf een stempas per post. Lees meer over de stempas en wat u kunt doen als u de stempas niet heeft ontvangen of kwijt bent.

Stempassen

 • De stempassen worden uiterlijk 25 februari 2023 met de post bezorgd op uw huisadres.
 • De stempassen zitten in 1 enveloppe met daarop uw naam en adres.
 • Het kan zijn dat u wel een stempas ontvangt voor de Provinciale Staten, en niet voor de waterschapsverkiezingen. Dat heeft te maken met het stemrecht. 

Mag u stemmen (stemrecht)?

Als u mag stemmen, dan zeggen we ‘u heeft stemrecht’. Het stemrecht is niet hetzelfde voor de 2 verkiezingen. Het kan zijn dat u wel mag stemmen voor de Provinciale Staten, maar niet mag stemmen voor het Waterschap. 

Stemrecht Provinciale Staten provincie Gelderland

 • U bent op 15 maart 2023 verkiezingen 18 jaar of ouder.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht(externe link).
 • U bent op 30 januari 2023 ingeschreven als inwoner van de Provincie Gelderland.

Stemrecht Waterschap Rijn en IJssel

 • U bent op 15 maart 2023 verkiezingen 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, u bent EU-burger of u bent een niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht(externe link).
 • U bent op 30 januari 2023 ingeschreven als inwoner van het Waterschap Rijn en IJssel.

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt?

Heeft u op 27 februari nog geen stempas(sen) ontvangen per post? Dan is er misschien iets mis gegaan. Het kan ook zijn dat u uw stempas kwijt bent geraakt.

U kunt een vervangende stempas aanvragen vanaf maandag 27 februari.

 • Een vervangende stempas aanvragen kan online tot en met 10 maart 17.00 uur.
 • Een vervangen stempas aanvragen kan op afspraak aan de balie tot 14 maart 12.00 uur.  

Net verhuisd

Bent u net in de gemeente Winterswijk komen wonen? Als u uw verhuizing voor 31 januari 2023 aan ons heeft doorgegeven, dan ontvangt u uw stempas(sen) op uw nieuwe adres.
Heeft u uw adres op of na 31 januari 2023 doorgegeven? Dan ontvangt u uw stempassen op uw oude woonadres. U kunt de stempassen gebruiken in de gemeente waar u eerst woonde. Is die gemeente ook in de Provincie Gelderland of het Waterschap Rijn en IJssel? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen in uw vorige woongemeente.