Stichting Waardevol Cultuur Landschap (WCL)

De stichting WCL zet zich in voor het buitengebied van Winterswijk.

De gemeente wil graag dat het buitengebied van Winterswijk behouden blijft, wordt hersteld en ontwikkeld. De stichting WCL zet zich hiervoor in en kijkt vooral naar leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

Doelen

De stichting WCL:

 • geeft het college regelmatig feedback
 • stelt interessante projecten voor aan het college
 • werkt projecten uit in projectvoorstellen en vraagt subsidie aan bij instanties voor die projecten
 • geeft voorlichting
 • probeert geld binnen te halen voor de projecten

Totale bezit

Het totale bezit van de stichting bestaat uit:

 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • alle andere zaken die iets hebben opgeleverd, zoals vergoedingen die de stichting heeft ontvangen voor diensten die ze heeft geleverd

Samenstelling bestuur

 • W.T. Wassink (DB) - voorzitter, gemeente Winterswijk
 • A. Schoemaker (DB) - secretaris, gemeente Winterswijk
 • J.J.M. Ras (DB) - gemeente Winterswijk
 • R. te Selle (DB) - vicevoorzitter , LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek / Winterswijk
 • S. te Selle - LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek / Winterswijk
 • J. Soede - LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek / Winterswijk
 • N. Abbink - LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek / Winterswijk
 • H. Bruggink - Boer en Recreatie
 • L. Helder - Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk
 • H. Donderwinkel - Adviescommissie Cultuurhistorie
 • D.J. Stronks (DB) (2de penningmeester) - Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek
 • B. Harfsterkamp - Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek
 • J. Wytema (DB) (penningmeester) - Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer
 • G.J. Smalbraak - NSW-landgoederen Winterswijk e.o.
 • E. de Roos (DB) - gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
 • M. Ebbers - gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
 • G. Boessenkool - Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk
 • A. van Zanden - notulist

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. U kunt ook op de website van WCL kijken.