Als het sneeuwt of vriest zorgen wij ervoor dat wegen en fietspaden voldoende begaanbaar blijven. Zo proberen we ongevallen door gladheid te voorkomen. Het is ook belangrijk dat u zelf extra voorzichtig bent als u de weg op gaat.

Zout strooien en sneeuw schuiven

Enkele uren voordat er gladheid verwacht wordt, gaan de strooiers al op pad om te strooien. Als het sneeuwt, gaan ze ook met sneeuwschuivers de weg op. ROVA zorgt voor de gladheidbestrijding in onze gemeente. Zij zorgen voor de inzet van voldoende mensen en materieel. 

Waar en wanneer we strooien

Bij gladheid strooien we altijd eerst de hoofdroutes. Als die wegen goed begaanbaar zijn en als het gevaarlijk glad blijft op niet-gestrooide wegen, dan strooien we ook de secundaire routes. Strooien doen we zoveel mogelijk aan het begin van de avond of in de vroege ochtend, voordat het glad begint te worden. Als er weinig verkeer op de weg is, werkt het zout minder goed. Zout moet ‘ingereden’ worden. Temperatuur is ook van invloed op het zout: hoe kouder het is, hoe minder goed het zout werkt. 

Hoofdroutes

Is het glad of wordt er gladheid voorspeld? Dan strooien we altijd de hoofdroutes. Hoofdroutes zijn:

  • drukke wegen
  • ontsluitingswegen van hulpdiensten
  • rondom het ziekenhuis
  • rondom scholen
  • het winkelgebied
  • industrieterreinen
  • belangrijkste fietspaden
  • doorgaande wegen in het buitengebied
  • wegen naar de woonkernen

Bekijk de straten op de hoofdroute – binnen de bebouwde kom

Bekijk de straten op de hoofdroute – buiten de bebouwde kom

Secundaire routes

Blijft het glad door sneeuw en ijzel? Dan strooien we ook de secundaire routes. Dit zijn de straten in woonwijken en de minder drukke wegen in het buitengebied.

We strooien niet overal

We strooien niet alle wegen. Dat doen we om de kosten te beperken. Maar ook om het milieu te sparen. We proberen er altijd voor te zorgen dat er een gestrooide weg in de buurt is.

Wees voorzichtig!

We begrijpen dat het lastig is als de weg voor uw deur glad is. Wij doen ons best de belangrijkste routes begaanbaar te houden. Wat kunt u doen? Wees voorzichtig op de plekken waar niet gestrooid is. En houd de voetpaden bij uw woning schoon. Zo beperken we met elkaar de overlast door gladheid.

Vragen of meldingen

Heeft u vragen of wilt u een melding doorgeven over gladheid? Neem dan contact op met ROVA.