Als u gaat trouwen, mag u uw voorkeur aangeven voor een trouwambtenaar. Een gratis huwelijk of partnerschap, of een flitshuwelijk of -partnerschap wordt gesloten door een beëdigde medewerker van het Team Burgerzaken. U kunt dan geen voorkeur voor een medewerker aangeven.