De gemeenteraad van Winterswijk telt 21 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van onze gemeente.

Organisatie

De gemeente Winterswijk heeft een managementteam dat bestaat uit:

  • 1 gemeentesecretaris/algemeen directeur
  • 3 managers (fysiek domein, sociaal domein, bedrijfsvoering en dienstverlening)

De algemeen directeur/gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert als hoogste ambtenaar het college van burgemeester en wethouders. De algemeen directeur/gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en wordt ondersteund door de strategische staf en concerncontrol.

De organisatie gemeente Winterswijk is onderverdeeld in 6 teams. Ieder team heeft een teammanager. De teammanagers vallen rechtstreeks onder de manager/adjunct directeur.

Bekijk het organogram van de organisatie (pdf, 84 kB).