De gemeenteraad van Winterswijk telt 21 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van onze gemeente.

Organisatie

De gemeente Winterswijk heeft een managementteam dat bestaat uit:

 • algemeen directeur/gemeentesecretaris
 • 2 managers
 • concerncontroller

De managers zijn verantwoordelijk voor de afdelingen:

 • Ruimte en Maatschappij
 • Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Iedere afdeling is onderverdeeld in teams. Ieder team heeft een teammanager.

De algemeen directeur/gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert als hoogste ambtenaar het college van burgemeester en wethouders. De algemeen directeur/gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij wordt ondersteund door de strategische staf, die bestaat uit:

 • Concerncontroller
 • Functionaris Gegevensbescherming/CISO
 • Bestuursadviseurs
 • Public Affairs

Afdeling Ruimte en Maatschappij

De afdeling Ruimte en Maatschappij heeft:

 • 1 manager
 • 4 regisseurs (staf)
 • 5 teams

Regisseurs

 • regisseur sociaal
 • regisseur fysiek
 • 2 opgaveregisseurs

Teams 

 • Zorg
 • Welzijn
 • Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunning en Toezicht
 • Omgeving en Projecten
 • Openbare Ruimte

Afdeling Dienstverlening en Bedrijfsvoering

De afdeling Dienstverlening en Bedrijfsvoering heeft:

 • 1 manager
 • regisseur Dienstverlening
 • strategisch HR-adviseur
 • strategisch informatiemanager
 • strategisch communicatieadviseur
 • 4 teams

Teams

 • Communicatie, Facilitair, Secretariaat, Kabinetszaken en Evenementen
 • Informatiemanagement, Automatisering, Databeheer en DIV
 • Financieel en HR beheer, Belastingen, Inkoop, Juridisch Control en Advies, Mediation en Bezwaar, (Business) Control
 • Burgerzaken/KCC, Handhaving, Veiligheid en Leefbaarheid

Een team Informatievoorziening is in oprichting.

Bekijk het organogram van de organisatie (pdf, 123 kB).