De gemeenteraad van Winterswijk telt 21 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van onze gemeente.

Organisatie

De gemeente Winterswijk heeft een managementteam dat bestaat uit:

 • 1 algemeen directeur/gemeentesecretaris
 • 1 manager (adjunct directeur)
 • 1 concerncontroller
 • 9 teammanagers

De algemeen directeur/gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert als hoogste ambtenaar het college van burgemeester en wethouders. De algemeen directeur/gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij wordt ondersteund door de strategische staf, die bestaat uit:

 • de concerncontroller
 • de business Controllers
 • de opgaveregisseurs
 • de strategisch HR-adviseur
 • de functionaris Gegevensbescherming/CISO
 • de bestuursadviseurs
 • de adviseur Public Affairs

Teams

De organisatie gemeente Winterswijk is onderverdeeld in teams. Ieder team heeft een teammanager. De teammanagers vallen rechtstreeks onder de manager/adjunct directeur. De organisatie gemeente Winterswijk is onderverdeeld in de volgende teams:

 • Zorg
 • Welzijn
 • Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningen en Toezicht
 • Omgeving en Projecten
 • Openbare Ruimte
 • Communicatie, Facilitair, Secretariaat, Kabinetszaken en Evenementen
 • Financieel en HR Beheer, Belastingen, Inkoop, Juridisch Control & Advies, Mediation/Bezwaar, ZOOV
 • Burgerzaken/KCC, Veiligheid en Leefbaarheid
 • Informatievoorziening en Functioneel Beheer in oprichting, informatiemanagement, Automatisering, Databeheer en DIV

Bekijk het organogram van de organisatie (pdf, 123 kB).