Wilt u bij uw bedrijf of huis een uitrit maken of een bestaande uitrit aanpassen? Dan moet u zich aan een aantal regels houden.

Voorschriften

De gemeente beoordeelt of de uitrit aan de volgende regels voldoet:

 • U mag geen uitrit aanleggen op wegen binnen de bebouwde kom waar een maximum snelheid geldt van 50 km/u en op wegen buiten de bebouwde kom waar een maximumsnelheid geldt van 80 km/u.
 • U mag geen uitrit aanleggen binnen een afstand van 5 meter van een kruising, een rotonde, een t-splitsing of een binnenbocht van een weg/straat.
 • U mag per woonperceel maximaal één uitrit aanleggen.
 • U mag per bedrijfsperceel maximaal 2 uitritten aanleggen.
 • De breedte van een uitrit voor een woonperceel in de bebouwde kom mag niet meer zijn dan 3 meter.
 • De breedte van een uitrit voor een woonperceel in het buitengebied mag maximaal 5 meter zijn.
 • De breedte van een uitrit voor een bedrijfsperceel mag maximaal 6 meter zijn.
 • U mag geen uitrit aanleggen die aansluit op een parkeervak of parkeerhaven, waardoor deze openbare parkeerruimte niet meer gebruikt kan worden.
 • U mag geen uitrit aanleggen als dit ten koste gaat van openbaar groen (als een gemeentelijke groenstrook doorkruist wordt of een kleinere omvang krijgt).
 • U mag geen uitrit aanleggen als de uitrit op een afstand van minder dan 3 meter van de stam van een boom met een dwarsdoorsnede van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld komt te liggen.
 • U mag geen uitrit aanleggen voor het parkeren in de voortuin van uw woning, tenzij de voortuin minimaal 7 meter diep is en een minimale oppervlakte van 40 m2 heeft.
 • In sommige gevallen is het nodig om het trottoir te verlagen. Of er moet een lantaarnpaal of verkeersbord worden verplaatst. Deze veranderingen aan de openbare weg mag u niet zelf doen. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Doe dit voordat u gaat beginnen. Dat kan via het online aanvraagformulier uitrit.
 • Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden van de voorschriften afwijken. Hiervoor moet degene die de uitrit wil aanleggen dan wel een verzoek indienen.

Kosten

De gemeente voert de werkzaamheden uit of laat dit doen. De kosten zijn voor de aanvrager.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.