Als u goederen of geld inzamelt voor een goed doel, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit heet een collectevergunning.

Collecteren

Collecteren is het inzamelen van geld, maar ook het werven van leden of donateurs.

Voorwaarden

 • de opbrengsten van de collecte zijn bestemd voor een goed doel
 • u vraagt de vergunning tenminste 3 weken voor de collecteweek aan
 • in de week dat u gaat collecteren, is er geen andere collecte, bekijk de landelijke collecteweken op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondswerving (CBF).

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke fondsen een periode voor collecte toe. Het CBF beoordeelt de betrouwbaarheid van deze fondsen en adviseert gemeenten hierover. Wij volgen dit rooster. Het kan dus zijn dat u in de gewenste periode niet kunt collecteren voor een plaatselijke goed doel.

Inzameling kleding of ander materiaal

Voorwaarden 

 • Een aanvraag voor een inzameling doet u uiterlijk 30 november in het jaar voordat u de inzameling wilt houden.

Uitgangspunten

 • We geven maximaal 4 vergunningen per jaar af, 1 vergunning per kwartaal.
 • Vergunningen worden afgegeven via een roulatiesysteem, zo komen ieder jaar andere instellingen aan de beurt.

Aanvragen vergunning 

Vraag een vergunning aan via de vergunningchecker. Kies voor ‘Collecteren, werven en inzamelen’ en vul de vragen in.

Vraag een vergunning aan

Als wij de aanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons meer informatie over de procedure.

E-mails over uw aanvraag

U ontvangt berichten over uw aanvraag in uw persoonlijke berichtenbox van jeleefomgeving.nl. Om de berichten te kunnen lezen, ontvangt u 2 keer een e-mail:

 1. U klikt op de link in de 1e e-mail die u ontvangt van noreply@jeleefomgeving.nl.
 2. U ontvangt een 2e e-mail met een inlogcode.
 3. U gaat naar https://jeleefomgeving.nl.
 4. U vult uw e-mailadres in en daarna de inlogcode.
 5. U klikt op het bericht dat u wilt lezen.

Kosten

Een vergunning voor collecte of inzameling kost € 31,00.

Meer informatie

Meer informatie over een vergunning voor collecte of inzameling leest u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 5.13.

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.