Gaat u verhuizen naar het buitenland (emigreren)? Schrijf u dan uit bij de gemeente Winterswijk. De gemeente past uw gegevens aan.

Emigratie

 • Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
 • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
 • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.

Emigratie doorgeven

U moet uw vertrek naar het buitenland melden voordat u vertrekt.

Online melding doen

Bij online doorgeven van emigratie is de datum van doorgeven uw verhuisdatum. Doe dit daarom op de dag van vertrek.

Geef emigratie door

Emigratie doorgeven op het gemeentekantoor

Dit kan vanaf 5 dagen voor uw vertrek. U moet hiervoor een afspraak maken.

Maak een afspraak(externe link)

Meenemen naar het gemeentekantoor
 

 • geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
 • u moet uw nieuwe adres in het buitenland doorgeven

De gemeente verwerkt binnen een week uw emigratie en geeft deze door aan andere overheidsinstanties. U staat dan ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Bewijs van uitschrijving

Wij kunnen een bewijs van uitschrijving verstrekken als u op de dag van vertrek naar het gemeentekantoor komt. De kosten hiervan zijn € 10,50.
Als u dit bewijs op een later moment nodig heeft, kunt u dit opvragen bij de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)(externe link).

Wie kunnen emigratie doorgeven

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk

Emigreren en dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? U kunt uw Nederlandse nationaliteit verliezen(externe link) als u uw paspoort laat verlopen.

Meer informatie

Wat moet ik regelen als ik ga emigreren?(externe link)


Emigration and deregistration

Are you going to leave the Netherlands? Deregister from the Municipality of Winterswijk. The municipality will change your details accordingly.

Emigration

 • Before you leave the Netherlands, please notify the municipality of your move.
 • You emigrate if you stay at least 8 months within 1 year abroad.
 • These 8 months do not have to be consecutive.

Report emigration

You must report your departure abroad before you leave. This can be done from 5 days before your departure.

If you report your departure online, this must be done on the day of departure.

Report emigration

No DigiD? Please call (0543) 543 543 and make an appointment.

The municipality will process your emigration within one week and pass it on to other government authorities. You will then be registered in the Register of Non-Residents (RNI).

Deregistration Certificate

We can provide a certificate of deregistration if you come to the municipal office on the day of departure. The costs are €10.50.

If you need this certificate at a later date, you need to contact the Register of Non-Residents (RNI).