De situatie op de woningmarkt is de afgelopen jaren veranderd. Vraag en aanbod van woningen sluiten niet goed meer aan en de gemeente Winterswijk wil inspelen op die veranderingen. Dat doen we met het Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk.

Het Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk(externe link) is in 2023 door de raad vastgesteld. Met dit instrument beoordeelt de gemeente of uw woonplannen aan een aantal punten voldoen. Denk aan levensloopbestendig bouwen, herbestemming leegstaand vastgoed en klimaatadaptatie, biodiversiteit en biobased bouwen.

U heeft een woningbouwplan

U heeft bijvoorbeeld een plan om één of meerdere woningen te bouwen. Vaak is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het huidige bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als u een winkelpand wil ombouwen tot woning.

De gemeente toetst woningbouwplannen aan het volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk 2023-2026. Dat is onderdeel van de beoordeling van woningbouwplannen. Er wordt ook breder gekeken, zoals naar parkeren, milieu en groene inpassing . Een positieve beoordeling op dit volkshuisvestelijk afwegingskader betekent een positief advies vanuit het oogpunt van volkshuisvesting.

Vrijstelling voor kleine plannen

Als de plannen uit één of twee woningen bestaan, gebruikt de gemeente niet het volkshuisvestelijk afwegingskader. Bij deze plannen voert de gemeente alleen een bredere ruimtelijke afweging uit, zoals parkeren, milieu en groene inpassing.

Beoordelingskader Wonen met zorg

Het beoordelingskader Wonen met zorg(externe link) is een instrument voor de beoordeling van initiatieven voor wonen met zorg. Het is onderdeel van een bredere ruimtelijke afweging. Wij gebruiken het beoordelingskader bij wonen inclusief verblijf met 24-uurszorg in de nabijheid (intramuraal).In drie stappen beoordelen wij in hoeverre het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen in het beoordelingskader. Vooral de doelstelling om te komen tot een aanbod wonen met zorg dat aansluit op onze ambities en doelstellingen en op het aantal woonplekken waaraan de doelgroepen behoefte hebben.

Meer informatie of vragen

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.