Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2023-2026

De situatie op de woningmarkt is de afgelopen jaren veranderd. Vraag en aanbod van woningen sluiten niet goed meer aan en er is sprake van een woningtekort. D en de gemeente Winterswijk wil inspelen op die veranderingen en het woningtekort. Dat doen we met het Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk. 

Het Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk is in 2023 door de raad vastgesteld. Met dit instrument beoordeelt de gemeente of uw woonplannen aan een aantal punten voldoen. Denk aan levensloopbestendig bouwen, herbestemming leegstaand vastgoed en klimaatadaptatie, biodiversiteit en biobased bouwen.

U heeft een woningbouwplan

U heeft bijvoorbeeld een plan om één of meerdere woningen te bouwen. Vaak is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het huidige bestemmingsplan of omgevingsplan. Bijvoorbeeld als u een winkelpand wil ombouwen tot woning.

De gemeente toetst woningbouwplannen aan het volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk 2023-2026. Dat is één onderdeel van de beoordeling van woningbouwplannen. Er wordt ook breder gekeken, zoals naar parkeren, milieu en groene inpassing . Een positieve beoordeling op dit volkshuisvestelijk afwegingskader betekent een positief advies vanuit het oogpunt van volkshuisvesting.

Vrijstelling voor kleine plannen

Als de plannen uit één of twee woningen bestaan, gebruikt de gemeente niet het volkshuisvestelijk afwegingskader. Bij deze plannen voert de gemeente alleen een bredere ruimtelijke afweging uit, zoals parkeren, milieu en groene inpassing.

Meer informatie of vragen

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.